Ujë falas për të gjithë garuesit e maratonës së 20 dhe maratonës së jubileut “Maratona e tejkalimit të vetvetes”

Gorska në çdo shteg dhe me të gjitha sfidat e tua!  

Ne ishim pjesë e maratonës së 20 “Maratona e tejkalimit të vetvetes”, që u zhvillua më 14 tetor në Shkup. Gara filloi në Parkun e qytetit, në afërsi të Luna Park. Shtegu i krosit është në formë rrethi, me një gjatësi prej 1731 metra dhe duhen kaluar 12 rrathë (Gjysmëmaratonë) dhe 24 rrathë (Maratonë). Gjatë kohës së garës pjesëmarrësit u freskuan me ujin Gorska.