Përbërja

GORSKA ka një përmbajtje natyrore të ekuilibruar, një ekuilibër të qëndrueshëm të mineraleve, oligoelemeteve dhe një përbërje të shëndoshë mikrobiologjike. Për shkak të përmbajtjes dhe shijes unike, GORSKA gjendet në majën e listës së ujërave burimore dhe plotëson jo vetëm kriteret shtëpiake, vendase por edhe ato evropiane.