Kontakti

Adresë: Sar Planina Nr.4, 1000 Shkup
Telefoni: +38975426184; +38976474277