„Koding Gorska“ – fabrika e parë në rajon me prodhim ekologjik

Kompania “Koding Gorska” ka filluar të përdor energjinë e gjelbër dhe në këtë mënyrë u bë fabrika e parë e prodhimit të ujit dhe pijeve në rajon me prodhim ekologjik.

Përdorimi i energjisë së gjelbër u implementua në shtator të vitit 2020.

Mënyra stabile e të jetuarit është vetëm një hap përpara drejt vetëdijesimit më të mirë ekologjik dhe është një faktor me rëndësi për mundësimin e baraspeshës midis njeriut dhe natyrës, sqarojnë përgjegjësit e kompanisë.

Me shfrytëzimin e diellit si një burim i energjisë së ripërtëritshme, në nivel vjetor mund të kursehen rreth 35-40% të mjeteve që shpenzohen për energji elektrike. Me ndihmën e sistemit fotovoltaik të prodhimit të energjisë elektrike, me një fuqi të instaluar prej 614 kW, pengohen emisionet e СО2 dhe ulet niveli i emetimit të gazeve të dëmshme.

Në këtë mënyrë ne kontribuojmë për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe përmirësimin e jetesës.

Ne mbrojmë natyrën dhe kujdesemi për ambientin, duke menduar për të ardhmen!, theksojnë përgjegjësit e „Koding Gorska“.