Gorska në „Ballon vjeneze“

Gorska, si mbështetëse lojale e të gjitha manifestimeve urbane në Maqedoni, këtë vit përsëri mbështeti “Ballon vjeneze” tradicionale, që u mbajt më 8 mars, në hotelin “Aleksandar Pallas".