Gorska merr pjesë në „Ditën ndërkombëtare të ujit“

Organizator i manifestimit “Dita ndërkombëtare e ujit”, që do të mbahet më 22 mars në Matkë, do të jetë Instituti i shëndetit publik i Republikës së MaqedonisëKy manifestim ka për qëllimt’u ofrojë vizitorëve informatat dhe të dhënat e nevojshme lidhur me rolin e ujit mbi shëndetin enjeriut dhe të dhënat lidhur me sigurinë e ujit në aspektin kimik dhe bakteriologjik. Gorska, si gjithnjë, do të marrë pjesë aktive, duke ofruar surpriza për të gjithë pjesëmarrësit e manifestimit.