Gorska freskoi pjesëmarrësit e Majflaj 2018

Ne freskuam të gjithë pjesëmarrësit e manifestimit të sivjetmë internacional "Majflaj 2018".

Bëhet fjalë për një manifestim me karakter të hapur, që ka për qëllim të promovojë të gjitha kategoritë e modeleve të kontrolluara me radio, të prezantojë arritjet e modeluesve dhe pilotëve maqedonas dhe të shkëmbehen përvojat e tyre.

Gjithashtu, në kuadër të këtij manifestimi do të shkëmbehen edhe përvojat e modeluesve dhe pilotëve të huaj, të cilët marrin pjesë në aktivitetet garuese dhe revyale me karakter internacional.