Gorska freskoi pjesëmarrësit e “Maj flaj 2019”

Fluturimi pa motor nuk është i pamundur, por jo pa njohuri dhe shkathtësi.“ –Vilbur Rajt”

Edhe sivjet morëm pjesë në evenimentin më emocionues që zhvillohet në maj, që i kushtohet fluturimit me radio-kontroll dhe modelimit, si hobi, sport dhe një përvojë e paharruar!

Ky eveniment u zhvillua gjatë fundjavës, më  11 dhe 12 Maj 2010, në Aeroportin sportiv STENKOVEC.

Në kuadër të evenimentit u promovuan të gjitha kategoritë e modeleve të kontrolluara me darko, si dhe arritjet e modeluesve dhe pilotëve nga Maqedonia. Pjesëmarrësit patën mundësinë të shkëmbejnë përvojat me të gjithë modeluesit dhe pilotët në nivel ndërkombëtar, që morën pjesë në mbledhjet e garimit dhe mbledhjet revyale me karakter internacional.