Gorska dhe Gora në Sllallomin Gjigant Humanitar të 12-të për Amatorë, Mavrovë

Gorska ishte sponsori i Sllallomit Gjigant Humanitar Tradicional për Amatorë, Mavrovë, që u zhvillua gjatë periudhës 21-23 shkurt. Donacioni lidhur me këtë aktivitet humanitar është destinuar për mbështetjen e 5-veçarit Maksim Dimovski, i cili vuan nga një sëmundje e rrallë gjenetike. Çdo kompani/ekip ka paraqitur nga 3 pjesëmarrës që kanë garuar në kategoritë përkatëse. Të tregojmë humanizmin tonë! Informata më të hollësishme mund të fitoni në linkun në vijim: https://www.facebook.com/events/360348607439487/