5. Gorska iu bashkëngjit manifestimeve “Vrapojmë bashkë” dhe „Skopje Night Running”

Uji Gorska iu bashkëngjit manifestimeve “Vrapojmë bashkë” dhe „Skopje Night Running” (https://www.facebook.com/groups/152217664968707/) gjatë përgatitjes së Maratonës së Shkupit. Të interesuarit për t’u përfshirë në këtë aktivitet mund të shikojnë orarin në linkun në vijim -http://bit.ly/gorskatrcamezaedno