3. Gorska dhe Gora mbështetës të Fondacionit ndërkombëtar “Boris Trajkovski”

Gorska është mbështetëse e manifestimeve që organizohen nga ana e Fondacionit ndërkombëtar “Boris Trajkovski”, me rastin e shënimit të dhjetëvjetorit të vdekjes së presidentit Boris Trajkovski. Ngjarjet e këtij manifestimi u zhvilluan gjatë periudhës 22-27 shkurt. Donacioni me pije u mundësua për forumet rinore të liderëve, turneun memorial të nxënësve të shkollave të mesme, akademive, forumeve ndërkombëtare të liderëve dhe për promovimin e fjalimeve të presidentit Boris Trajkovski.