Производство на Гора соковите

Вака изгледа дел од процесот на производство на вашите омилени сокови Гора! Сè започнува со малите шишенца – епрувети, кои потоа под воздушен притисок се зголемуваат во амбалажа од 1,5Л, се полнат со Гора соковите, се пакуваат и се доставуваат до вас.