Горска на Меѓународниот конгрес на уролози

Како компанија која се грижи за здравјето, оваа година ќе го поддржиме вториот меѓународен Конгрес на уролози, кој ќе се одржи од 07-09.04.2017 во Македонската академија на науки.

Целта на конгресот е плодна размена на мислења, искуства и визии помеѓу македонските и интернационалните доктори кои ќе бидат присутни на овој настан.