Горска лојален подржувач на “ЕSN Winter Training Skopjе“

Горска како лојален поддржувач на студентските организации и оваа година учествува на “ЕSN Winter Training Skopjе“ организирана од страна на Erasmus Student Network Macedonia. На самиот настан ќе се говори за интернационализација на македонските студенти, презентирање на македонската култура и запознавање со познати македонски производи произведени од македонски компании.