Дистрибутивна мрежа

Горска поседува сопствени, модерни  дистрибутивни центри во Скопје, Куманово и Охрид и субдистрибутивни центри во Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга, Битола, Прилеп, Велес, Струмица, Неготино, Штип, Виница, Делчево и Крушево, а со тоа и најголем продажен тим.