Квалитет

Грижејќи се  за своето здравје, потрошувачите со големо внимание ја одбираат водата за пиење. Трендот на конзумирање пакувана, лабораториски тестирана  вода насекаде во светот, па и кај нас е се поголем.


За водата да има позитивно влијание, освен за количината на испиената вода секако треба да се внимава и на нејзиниот квалитет. Доколку во организмот се внесува вода со добар квалитет и општата состојба на организмот ќе биде на задоволувачко ниво.

Во својот многугодишен пат низ природните минерални филтри, потполно заштитена од допирите со надворешниот свет, ГОРСКА го збогатува својот состав со различни минерали. Поради нејзиниот извонредно урамнотежен и стабилен минерален состав, таа се карактеризира со лесен и освежителен вкус.

Количината вода ШТО треба да се внесе во организмот, зависи од дневниот баланс помеѓу количината на внесената вода и онаа што е изгубена. Калиумот е еден од главните јони во клетката чие значење е еднакво со тоа на натриумот во течноста надвор од nea. Овие минерали, кои ГОРСКА ги содржи во приближно еднаков процент, се одговорни за балансот на водата во организмот, односно, за одржување на осмотскиот притисок во клетката.

Единствениот баланс на калциум и магнезиум овозможува ГОРСКА да ве разлади и освежи, а во исто време да ги надополни изгубените телесни течности и да направи да се чувствувате здраво.

ГОРСКА вода со нискиот процент на застапеност на минерали и со концетрацијата на сув остаток од само 168 мг/л, се наоѓа на врвот на високо квалитетни нискоминерални води.

Огромната предност на ГОРСКА, во однос на другите води, е токму нејзиниот природно нискоминерален состав. Toj дозволува конзумација на водата во неограничени количини без непотребно оптеретување на организмот.